MÚSICA/MUZIKO

MÚSICA "HO, MIA KOR'!"
MUZIKO "HO, MIA KOR'!"
Poema de Zamenhof "Ho, mia kor'!, musicado pela banda Merlin.
Poemo de Zamenhof "Ho, mia kor'!, muzikita de la bando Merlin.


Para cantar/Por kanti

HINO DO ESPERANTO
ESPERANTA HIMNO

LA ESPERO
En la mondon venis nova sento,
tra la mondo iras forta voko;
per flugiloj de facila vento
nun de loko flugu ĝi al loko.
Ne al glavo sangon soifanta
ĝi la homan tiras familion:
al la mond' eterne militanta
ĝi promesas sanktan harmonion.
Sub la sankta signo de l' espero
kolektiĝas pacaj batalantoj,
kaj rapide kreskas la afero
per laboro de la esperantoj.
Forte staras muroj de miljaroj
inter la popoloj dividitaj;
sed dissaltos la obstinaj baroj,
per la sankta amo disbatitaj.
Sur neŭtrala lingva fundamento,
komprenante unu la alian,
la popoloj faros en konsento
unu grandan rondon familian.
Nia diligenta kolegaro
en laboro paca ne laciĝos,
ĝis la bela sonĝo de l' homaro
por eterna ben' efektiviĝos.

Tradução / Traduko al la portugala

A ESPERANÇA
Surgiu no mundo um novo sentimento,
Pelo mundo ecoa um forte chamado;
Pelas asas de um vento favorável,
Que ele voe agora, por todos os lugares.
Não é à espada sedenta de sangue,
Que ele arrasta a família humana:
Para o mundo, sempre em guerra,
Ele promete a santa harmonia.
Sob o santo símbolo da esperança,
Reúnem-se os guerreiros da paz;
E rapidamente cresce a causa,
Através da luta dos trabalhadores da esperança.
Fortes jazem muros milenares,
Entre os povos, todos divididos;
Mas se romperão as persistentes barreiras,
Pelo santo amor derrubadas.
Tendo por base uma língua neutra,
Compreendendo-se uns aos outros,
Os povos farão parte, em consenso,
De um só grande círculo familiar.
Nossa diligente irmandade,
Na luta pela paz, não se cansará;
Até que o belo sonho da humanidade
De ter a eterna benção se realize.

Aprender é bom/Lerni estas bone

Em breve os alunos postaram aqui as tarefas de casa realizadas.
Baldau la gelernantoj afishos chi tie la faritajn hejmtaskojn.

LEK - Lerneja Esperanto-Klubo

Neste ano (2014) foi fundado o CEE - Clube Escolar de Esperanto. Os alunos organizaram um concurso para a escolha de um logo para o clube. Aqui vai o ganhador!

Chi-jare (2014) fondighis LEK - Lerneja Esperanto-Klubo. La gelernantoj aranghis konkurson por elekti emblemon por la Klubo. Nu, jen ni anoncas la gajninton!
Logo premiado
Premiita emblemoO ganhador recebeu um vale com direito a uma pizza.
La gajninto ricevis kuponon rajtigantan la mendon de pico.